Temamøder

Idræts- & FritidsSekretariatet

Temaaften for alle i foreningerne i Greve


Forening for alle - Inklusion af børn og unge med særlige behov i foreningslivet 
Er der børn og unge med særlige behov i din forening? Børn der udfordrer dig?

Så kom til gratis temaaften for alle trænere og ledere fra foreningerne i Greve.Onsdag den 21. september kl. 17:30 - 20:30 i Greve Borgerhus Temaaftenen sætter fokus på, hvordan du som træner eller leder i foreningslivet får succes med inklusion af børn og unge i udsatte 
positioner.

Marie Fuglsang Brouer er forfatter til bogen ”Forening for alle” og vil undervejs præsentere en model med syv elementer for inklusionsarbejdet. Aftenen består af oplæg, øvelser, cases og dialog med det formål, at du som træner eller leder - både i hverdagens aktiviteter og i samarbejde med bestyrelsen – kan arbejde for at få børn og unge med særlige behov med ind i foreningslivets fællesskaber. 

  • Hvad handler inklusion af børn og unge med særlige behov om? 
  • Hvem er børn og unge i målgruppen, og hvad har de brug for støtte til? 
  • Sådan klæder I lederne/trænerne på til opgaven og etablerer et godt samarbejde med forældrene 
  • Pointer om relationer og gruppedynamikker i samværet med børn og unge 
  • Forbedring af de fysiske rammer og andre praktiske forhold 
  • Bestyrelsen og andre samarbejdspartnere sætter fokus på inklusionsindsatsen 
  • Hvorfor skal din forening arbejde med inklusion – og hvordan kommer I konkret i gang?  Der vil blive serveret sandwich, kaffe/te/vand samt frugt og kage.Tilmeld jer på Nemtilmeld via linket herunder:


Forening for alle - Inklusion af børn og unge i foreningslivet | Idræts- & FritidsSekretariatet og FrivilligCenter Greve (nemtilmeld.dk)


Kontakt sekretariatet for spørgsmål


Christine Lumby


Telefon: 24 91 01 41


Email: christine@ifs-greve.dk


Oplægsholder: Marie Fuglsang Brouer