Projekt "Unge Bevæger Foreningen"

 

PROJEKT: Unge Bevæger ForeningenProjektets formål:


At mindske unges frafald fra foreningsfællesskaberne, og dermed imødekomme
de stigende udfordringer med unges mistrivsel generelt.Resume:


For at imødegå projektets formål vil vi initiere, facilitere og søsætte nye initiativer og tilgange til foreningsdeltagelse, som både står på skuldrene af nyeste forskning samt de unges input og involvering. Vi forventer at projektet kan bidrage med konkret viden om, hvordan attraktive ungemiljøer i foreningerne kan se ud og hvilke greb, der kan benyttes for at fastholde og rekruttere unge.


For at foreningerne kan fungere som et værktøj til at begrænse de unges mistrivsel, er det en forudsætning, at de unge er tilknyttet foreningerne og finder foreningsmiljøerne attraktive. Selvom vi har stærke foreninger i Greve Kommune, så oplever de, ligesom store dele af landet, et fald i antal medlemmer gennem ungdomsårene. I Greve falder det gennemsnitlige antal foreningsaktive med over 40 % fra aldersgruppen 7-12 år til aldersgruppen 13-18 år.


For at modvirke denne tendens vil vi i dette projekt indgå i stærke og bindende samarbejder med fire udvalgte lokale foreninger. Ifølge forskningen er der stadig uforløste potentialer for at skabe attraktive ungemiljøer i foreningerne, men det kræver at
foreningerne tør nytænke deres aktiviteter og medlemskaber.


Projektet skal operere i tre sammenhængende spor:


1. Rekruttering af unge i alderen 13-18 år som står udenfor foreningslivet:

Rekruttering skal bl.a. ske via oplysning og tæt samarbejde med de aktører, som til dagligt er i kontakt med de unge i alderen 13-18 år. Projektlederen skal virke som fritidskoordinator, hvilket betyder at projektlederen skal være til stede, dele viden og trække tråde på tværs af de miljøer hvor de unge færdes – både i uddannelses- og fritidssammenhænge. Projektlederen skal samtidig fungere som brobygger mellem skoler, institutioner, relevant kommunalt fagpersonale og foreningerne og understøtte etableringen af mulige samarbejdsaftaler.


2. Fastholdelse af præ-teenagere og unge som er en del foreningslivet:

Projektlederen vil arbejde med de unges involvering og muligheder for at sætte retningen og rammerne for aktiviteter og arrangementer i foreningen. Det skal ske gennem etablering af ungefora, hvor de unge kan komme til orde, benytte deres engagement og deres evne til at nytænke og finde på alternative løsninger i udviklingen af et attraktivt foreningsfællesskab, som de har lyst til at blive i. Hvert ungeforum skal afholde en månedlig ungeaktivitet, men det er op til de unge selv i hvilken form og hvornår de unge mødes.


3. Udvikling og afprøvning af nye initiativer og tilgange til foreningsdeltagelse:
Sideløbende og i kombination med ovenstående involvering af de unge, vil projektlederen drive og facilitere udviklingsprocesser blandt bestyrelsen, ledere og trænere i de fire samarbejdsforeninger, som har til hensigt at konstruere en foreningsstruktur, der omfavner de unges behov. Konkret bringer projektlederen viden ind i foreningerne og på tværs mellem dem, samt understøtter de tiltag, som foreningerne løbende igangsætter i samarbejde med de unge.Læs mere om projekt Unge Bevæger Foreningen i projektansøgningen


Projektet er delvist finansieret af Trygfonden og har en projektperiode på tre år fra 01.10.23 - 30.09.26Idræts- & FritidsSekretariatet