OLSBÆK ENG

Velkommen til Olsbæk Eng

Midt i Greve Kommune ligger Olsbækkilen. Olsbækken og de nærliggende enge, buskadser og småskove udgør den grønne kile. Området strækker sig fra Rævebakken og Olsbæksøen i nordvest til regnvandsbassinnet mellem Godsparken og Rytterbakken i sydøst. De små stier gør det muligt at opleve naturen på tæt hold.


Engen var oprindeligt et landbrugsområde og er derfor næringsrig. Fremover vil køer græsse i kvægfolden og vandhuller vil give bedre betingelser for biodiversitet, så nye planter og dyr vil kunne leve i området. I de kommende år vil vi derfor se naturen udfolde sig mere mangfoldigt med vilde planter, bier, sommerfugle, padder, fugle og pattedyr.

Olsbæk Eng byder blandt andet på en nyetableret sø, et tudsevandhul, en blomstereng med frugttræer og en udsigtsbakke. Skiltene i området giver information om dyre- og plantelivet. 


Vi byder både børn og voksne velkommen til Greves grønne naturperle.

Her ser du Olsbækkilen.

Video om Olsbæk eng målrettet alle borgere.

Klik på videoen og se hvad du kan opleve i området.

Video om Olsbæk Eng målrettet skoler og institutioner. Kilk på videoen og se hvad du kan opleve med din skoleklasse eller børnehave i området.


Undervisningsmateriale til indskolingsklasser


Herunder kan du hente og printe undervisningsmaterialet til dine elever. Kilk på de forskellige overskrifter for at se materialet. 

Opgaver til specifikke områder:

Generelle opgaver:


Kontakt


Har du spørgsmål til projektet "Styrke naturen og indgangene til Olsbækken", så tag fat i Christine Lumby.

Projektet "Styrke naturen og indgange til Olsbækken" er støtte af Friluftsrådet og udarbejdet i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.