Corona-pulje

CORONA-PULJEN

 - målrettet konkurstruet idræts- og fritidsforeningerSpørgsmål omkring Corona-puljen i Greve Kommune? Kontakt os! Christine Lumby

Foreningsudvikler


Tlf:2491 01 41


Email: christine@ifs-greve.dk


Corona-puljen kan kun ansøges af godkendte folkeoplysende idræts- og fritidsforeninger i Greve Kommune


Idræts- og fritidsforeninger kan kun komme i betragtning til støtte fra Corona-puljen, hvis den er konkurstruet.

 

Idræts- og fritidsforeninger skal derfor kunne dokumentere, at den er konkurstruet som følge af svigtende indtægter og større udgifter relateret til corona-restriktioner. 


Derfor skal foreningen fremsende følgende dokumenter i sin ansøgning:


  • De seneste to års generalforsamlingsgodkendte revisorpåtegnet regnskaber


  • Estimater for et regnskab et år frem med en forventet balance, egenkapital


  • Udskrift af saldo på bankkonti


  • Et budget for indeværende år


  • Estimater for regnskab og budget skal vise foreningens forventede indtægter og faste omkostninger, herunder lønninger for trænere/instruktører m. fl.


Det er ligeledes et ufravigeligt krav at foreningerne skal kunne dokumentere at de har ansøgt relevante støttepuljer som f.eks. DIF`s Coronapuljer eller DUF´s Covid-19 nødpulje samt andre relevante statslige støtteordninger, herunder lønkompensation. 


Dokumentation for tilsagn eller afslag skal vedhæftes i ansøgningen. 


Kontakt sekretariatet før du ansøger corona-puljen


Vi anbefaler at din forening henvende sig til IFS før I fremsender en konkret ansøgning.

Dette skyldes at din forening derved har mulighed for at få en hurtig tilbagemelding om, hvorvidt din forening lever op til kriterierne for corona-puljen. 


Kontakt

Morten Wagner Reynhard

Sekretariatsleder

Tlf. 4023 0460


Alle ansøgninger skal ske skriftligt via e-mail til: puljer@ifs-greve.dk


Der er deadline for ansøgninger den 1. april 2021 kl. 23:59. 


Sekretariatet behandler alle henvendelser fortroligt og med højeste prioritet.

Foreningerne modtager en bekræftelse på at ansøgningen er modtaget samt oplysninger om den videre sagsbehandling m.m. 

 


Morten Wagner Reynhard

Sekretariatsleder


Tlf: 40 23 04 60


Email: morten@ifs-greve.dk