Opret ny forening i Greve Kommune

Opret ny forening i Greve Kommune

Ønsker du at starte en ny forening i Greve Kommune? Hvilke krav er der til at blive en folkeoplysende forening i Greve Kommune? 


Kontakt os for rådgivning inden du fremsender ansøgningsskemaet, så hjælper vi dig videre i processen! 
Christine Lumby

Foreningsudvikler


Tlf. 24 91 01 41


Email: christine@ifs-greve.dkAnsøgningsskema til anmodning om oprettelse af en folkeoplysende forening i Greve Kommune samt forslag til vedtægter.


Alle kan oprette en forening. Denne ansøgning handler om de foreninger, der ønsker at blive godkendte som folkeoplysende foreninger. Når foreningen bliver godkendt som en folkeoplysende forening bliver der stillet en række krav til forening. Kravene kan ses herunder. Den folkeoplysende forening kan søge tilskud og puljer samt låne gratis kommunale lokaler til deres aktivitet. 

 

Krav der stilles for at blive godkendt som folkeoplysende forening i Greve Kommune


Godkendelse sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. For at blive godkendt skal foreningen leve op til lovens formålsparagraf.

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, idébestemte og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil er knyttet en deltagerbetaling. Det er således en forudsætning, at medlemmerne bidrager økonomisk til foreningens virksomhed.

 

Endvidere skal følgende være opfyldt:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
  2. Foreningen skal have en bestyrelse.
  3. Foreningens skal være demokratisk opbygget.
  4. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
  5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
  6. Foreningen skal være hjemmehørende i Greve Kommune samt lokalt tilknyttet.
  7. Foreningen skal have en virksomhed (aktivitet), der er almennyttig og kontinuerlig.
  8. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.

 

Krav til bestyrelsen:

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af bevilliget tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer